Wij willen mensen gelukkig maken
Wij zijn Kampen Marketing. Sinds onze oprichting in 2015 de formele citymarketing organisatie van de stad Kampen. Wij willen mensen gelukkig maken. Dat wil zeggen, wij denken dat Kampen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel ondernemers is, een fijne stad om in te wonen en voor veel recreanten en bezoekers inspiratie en ontspanning biedt. Niet voor iedereen, en dat hoeft ook niet, we zijn anders dan andere steden en daar zijn we trots op. Veel bezoekers zijn positief verrast als ze voor het eerst in Kampen komen. Dat gunnen we meer mensen. Ook omdat we daarmee het voorzieningenniveau voor de inwoners van Kampen in stand houden. Bovendien levert goede marketing uiteindelijk ook werk en inkomen op voor Kampenaren.

Kampen is een hartelijke Hanzestad. Een levendige stad mét historie, middenin de IJsseldelta. Aan Kampen Marketing de taak dit verhaal regionaal en nationaal bekender en bovenal herkenbaar te maken.
Wat doen we?

Kampen Marketing verzorgt de collectieve marketing activiteiten in de regio en de rest van Nederland op het gebied van ondernemen, wonen, recreatie, toerisme en cultuur / erfgoed met het doel een bijdrage te leveren aan groei van de economie en het geluksniveau in Kampen. We werken intensief samen met een groot aantal partners van binnen en buiten de regio, onder meer met

 • Ondernemersvereniging Kampen (OVK)
 • IJsseldelta Marketing
 • Hanzesteden Marketing


Waarom doen we het?

Door middel van gerichte marketing inspanningen streeft Kampen Marketing naar
 • versterking van het stedelijk imago: Kampen beter bekend & bemind bij onze doelgroepen
 • een hoger aantal bezoekers die langer blijven, meer besteden en in de toekomst terugkeren naar Kampen, als bezoeker of nieuwe bewoner
 • meer inwoners van buiten de stad in onze nieuwbouwwijken
 • verhoging van de bezettingsgraad van onze bedrijventerreinen

Hoe doen we het?

Onze activiteiten hebben tot doel bezoekers de best mogelijke Kampen ervaring te bieden. Om dit te bereiken, maken we gebruik van diverse marketing / communicatie-instrumenten, waaronder:

 • Onze vrijetijdswebsite op kampen.nl (direct te bereiken via visitkampen.nl)
 • Onze Facebook pagina www.facebook.com/hanzestadkampen
 • Regie over en deelname aan marketingcampagnes
 • Samenwerking met ondernemers in de regio
 • PR en persbewerking

De statuten van kampen marketing

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media