Een Hanze Experience Beleefmuseum, Hanze Experience Show en Hanze Experience  Stadsbelevingen vormen samen het concept om de Hanzesteden te versterken als cultuur erfgoed bestemming. Dit conceptadvies van Kranendonk Experience Company is  het resultaat van de haalbaarheidsstudie die de afgelopen maanden is uitgevoerd. Een  verkenning naar de wijze waarop een Hanze Experience, met de IJsselkogge als icoon, gerealiseerd kan worden als trekker van het Hanzeverhaal. De studie is geïnitieerd  vanuit het samenwerkingsverband Hanzesteden in samenwerking met de gemeente  Kampen. 


Hanzesteden Experience; de verbinding van negen parels 

Het door Kranendonk gepresenteerde Hanze Experience concept verenigt alle negen Hanzesteden,  de negen parels van het oosten van Nederland. De Hanze Experience bestaande uit een  Beleefmuseum (met de IJsselkogge), Show en Stadsbelevingen (Hanze Tino’s - Tiny Experiences;  innovatieve belevingsconcepten in leegstaande (winkel)panden) is een concept met internationale  aantrekkingskracht waar geschiedenis en heden elkaar raken en waarin verbinding tussen mensen  en steden centraal staat. Niet op één bepaalde plek, maar een route. Een route die stimuleert om  te bewegen, te ontdekken en te ontmoeten.  

Bert Kranendonk, directeur Kranendonk Experience Company: “De Hanze Experience is een route  als een parelketting met een sluiting, een hanger en negen pareltjes. Het vormt een geheel, maar  elk afzonderlijk deeltje is het ontdekken en beleven waard. Zo ervaren bezoekers het aloude  waardevolle en tegelijkertijd zo actuele ‘Hanze DNA’, maar het biedt ook nieuwe inspiratie om de  eigen toekomst in te kleuren.” 


Haalbaarheid van een gezamenlijke droom 

Een internationale Hanze Experience met de iconische IJsselkogge als mogelijk hart van de  experience als één concept te verkennen was het uitgangspunt van de haalbaarheidsstudie die  door Kranendonk Experience Company is uitgevoerd. Een verkenning van een gezamenlijke  droom. Tijdens de uitvoering van de studie zijn vele stakeholders betrokken.  

De studie is uitgevoerd op initiatief van het samenwerkingsverband Hanzesteden en de gemeente  Kampen. Een mogelijke Hanze Experience moet bijdragen aan de ambitie om de Hanzesteden door  te ontwikkelen tot een duurzame jaarrond cultuurerfgoed bestemming. Deze ambitie is  geformuleerd in de visie “Perspectief Hanzesteden 2020-2025” van het samenwerkingsverband  Hanzesteden. Het exposeren van de iconische IJsselkogge als hart van de Hanze Experience is  voor de gemeente Kampen van sterke toegevoegde waarde. 

De ambitie van de Hanzesteden en het concept Hanze Experience sluiten aan bij de visie van het  Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, gericht op de veranderende rol van toerisme en  de spreiding van inkomend toerisme over Nederland.  


Van ambitie naar realisatie 

De ambitie en het concept zijn uitgewerkt in een BidBook. Een inspiratiedocument om de droom  tot werkelijkheid te brengen. De komende maanden worden binnen het samenwerkingsverband de  vervolgstappen, waaronder mogelijke locaties en investeringsmogelijkheden, nader verkend.  

Het samenwerkingsverband Hanzesteden bestaat uit een samenwerking tussen de Hanzesteden  Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen, Zwolle en hun  marketingorganisaties, de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme Veluwe  Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen,  ondernemers en overige Hanze betrokkenen. 

Meer informatie: 

Hanzesteden Marketing Gemeente Kampen 

Elizabeth Stoit & Esther Wagteveld 

M 06 38 63 23 82  | M 06 53 58 84 42 

E estoit@hanzestedenmarketing.nl E pers@kampen.nl

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media