Volgend jaar leeft Kampen 75 jaar in vrijheid. 2020 wordt het jaar waarin we herdenken, vieren en ontmoeten: WE’LL MEET AGAIN. Om met iedereen die hierbij betrokken is de laatste stand van zaken te delen, van gedachten te wisselen over kansen en bedreigingen en de voortgang erin te houden vindt op maandag 8 juli om 19.30 in het stadhuis de volgende vergadering over We’ll meet again plaats. Als je hieraan deel wilt nemen, stellen we het op prijs dat je je aanmeldt via https://wellmeetagain8juli.eventbrite.nl. Je ontvangt dan uiterlijk 1 juli een agenda voor deze bijeenkomst. Kijk voor meer informatie op evenementenplatformkampen.nl/kampen-treft-voorbereidingen-voor-2020-75-jaar-vrijheid


Alvast enige voorinformatie:

Financieel

  • Culturele organisaties, Oranjeverenigingen en anderen hebben via Kampen Marketing inmiddels voor (in totaal) meer dan € 200.000,- aan ondersteuning gevraagd ten behoeve van activiteiten en initiatieven in de gemeente Kampen. We verwachten dat dit bedrag nog hoger wordt.
  • Op dit moment is het totaal van in principe aan dit project toegezegde bijdragen € 60.000,-. Daarnaast wordt er in deze periode tot de zomer voor ongeveer € 100.000,- door ons aangevraagd bij subsidiegevers en fondsen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Fondsen

  • Nancy Hoffmann en Emma Quilligan zijn in onze opdracht hard aan de slag gegaan met de werving van fondsen. Dat gaat bij het ene fonds sneller en soepeler dan het andere en kost veel tijd (en geduld!).
  • Uit de eerste contacten en gesprekken met fondsen is nu al gebleken, dat de opbrengsten van fondsenwerving bij enkele van hen aanzienlijk lager zullen zijn dan we hadden gehoopt.
  • Sommige fondsen hebben aangegeven, dat we slimme combinaties moeten maken: een deel van de projecten wordt collectief ingediend, een deel als aparte subsidieaanvraag.

Fast Forward

  • Met RTV Oost en de provinciaal coördinator (Mano Scherpbier) zijn afspraken gemaakt over nadere samenwerking tussen Kampen en Overijssel, want wij zijn immers als laatste gemeente in Overijssel bevrijd. Het is dus zeker dat RTV Oost op 17 april naar Kampen komt en dat er dan ook publieksactiviteiten zullen worden georganiseerd. Een nadere invulling hiervan is onderwerp van gesprek (en onderhandeling).
  • Ondertussen willen jullie natuurlijk weten waar je aan toe bent, wat je van ons en anderen kunt verwachten en willen jullie vooral door met jullie initiatief. Dat begrijpen we maar al te goed. We zijn echter in grote mate afhankelijk van andere partijen die beoordelingen moeten doen, knopen moeten doorhakken en zelf ook nog veel moeten organiseren. Dat zal de komende maanden niet veranderen en is goed om ons bewust van te zijn.

Roeland Tameling is coördinator en bereikbaar via r.tameling@kampenmarketing.nl / 06-17453490.

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media