Onlangs hebben vertegenwoordigers van de Oranjeverenigingen, culturele instellingen, 4/5 mei Comité Kampen, Kampen Marketing en Gemeente Kampen gezamenlijk hun plan de campagne voor 2020: 75 jaar vrijheid in Kampen vastgesteld. De rode draad hiervoor is het thema ‘We’ll meet again’.

We’ll meet again
In 2020 zal niet alleen het einde van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, maar in Kampen ook een jaar worden waarin nieuwe verbindingen tussen mensen worden gelegd, ontmoetingen worden georganiseerd en tolerantie wordt versterkt. Hiervoor heeft Kampen Marketing op verzoek van de Gemeente Kampen met allerlei betrokken partijen een plan opgesteld met de titel ‘We’ll meet again’. De programmering begint -zo is de bedoeling- met activiteiten die vooral op de jeugd zijn gericht, zoals een lesprogramma op scholen en de kinderopera Brundibár. Vervolgens wordt de bevrijding van Kampen op vrijdag 17 en zaterdag 18 april als volksfeest gevierd. Naast de traditionele 4 en 5 mei activiteiten worden in mei ook passende culturele activiteiten georganiseerd, zo zijn er plannen voor de uitvoering van het Kampen Requiem, geschreven door Bart Oenema. In de nazomer en het najaar staan verschillende evenementen in de planning, zoals een speciale editie van het Full Color Festival, de musical Anna en een gezamenlijk optreden van muziekverenigingen uit Kampen.

Bankjes
Als rode draad voor de ontmoetingen en verbinding van verleden, heden en toekomst willen we het hele themajaar ‘Hanzebankjes nieuwe stijl’ inzetten. Op deze bankjes kan iedereen met een smartphone bijzondere verhalen zien en horen en worden uitgedaagd om met anderen in gesprek te gaan. Hiervoor worden de bankjes voorzien van chips en QR-codes die met de telefoon te scannen zijn.

Uitwerking
Om alle goede voornemens te realiseren, zijn substantiële bijdragen van lokale, regionale en landelijke fondsen nodig. Die fondsenwerving wordt nu onder regie van Kampen Marketing opgepakt. Daarnaast moeten verschillende plannen nog verder worden uitgewerkt en zijn nog niet alle initiatieven bij het organisatiecomité bekend. Bovendien wil Kampen ook actief meewerken aan activiteiten van o.a. het landelijk comité 4 en 5 mei. Daarom is afgesproken dat alle betrokkenen verder aan de slag gaan met de voorbereidingen en dat iedereen met nieuwe plannen en vragen zich kan melden via r.tameling@kampenmarketing.nl. Op basis daarvan zal in juli, uiterlijk september 2019 worden bekeken of en hoe het plan de campagne kan worden uitgevoerd.

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media