Het was in het voorjaar van 2017 dat we binnen het gemeentehuis lucht kregen van een bijzondere subsidieregeling van de provincie Overijssel. Het was echter kort voor de uiterste aanvraagdatum. Konden we de deadline nog halen? Gemeenten mochten inschrijven wanneer ze een plan van aanpak hadden waarmee een zogeheten ‘Cultuurprofiel’ werd versterkt. We besloten een poging te wagen.

Natuurlijk kozen wij voor ons nautisch profiel. In allerijl formeerden we een werkgroepje om te kijken hoe we dit varkentje konden wassen. Wat speelt er allemaal al in de gemeente? Welke criteria zijn er vanuit de provincie? Welke cofinanciering vanuit de gemeente is vereist? Welke nieuwe projecten kunnen we betrekken?

In een recordtijd van 5 dagen werd de aanvraag gedaan. 11 zeer uiteenlopende projecten werden ingediend, die tezamen 160.000 euro aan provinciale subsidie moesten gaan opleveren. Tel hierbij op de verplichte gemeentelijke cofinanciering van 60.000 euro en je hebt een mooi bedrag te pakken.

Na het indienen begon het wachten. Er werden namelijk slechts 8 gemeenten geselecteerd. Je kunt je voorstellen hoe groot onze voldoening was toen bleek dat Kampen bij de gelukkigen behoorde! Het feest kon beginnen. Ondernemers, culturele instellingen, verenigingen, ambtenaren en bestuur werden geïnformeerd over de projecten die gehonoreerd waren. Projectleiders werden aangesteld en uitvoerende teams werden samengesteld. Deze 11 projecten kregen een financiële injectie:

 •  Steurneuzen
 •  Escaperoom in nautische sfeer
 •  Het verhaal van de Kogge
 •  Toonbeelden mobiel erfgoed
 •  Nautische wandeling incl. app
 •  Nauisch karakter in toeristische websites
 • Wegwijzers en ambassadeurs opleidingen
 •  Nautische arrangementen ontwikkelen
 •  Kunstroute klimaatdijk Reeve
 •  Culturele zaterdagen in nautische sferen
 •  Kunstpact Kampen, samenwerking culturele organisaties en events

Inmiddels zijn we ruim een jaar later. De meeste projecten zijn in volle gang. Sommige starten later op. Dat is niet erg, we hebben tot eind 2020 de tijd.

Het is fijn om te zien dat het verder ontwikkelen van de projecten niet alleen leidt tot versterking van ons nautisch profiel, maar ook tot samenwerking en verbinding op alle fronten.

Dat is de provincie met ons eens, want de eerste jaarlijkse tussenrapportage is positief ontvangen. Iedereen die bij 1 of meer projecten betrokken is wensen we veel succes toe in dit tweede subsidiejaar!

Ahoy!

(De column Nautisch Kampen is een initiatief van Kampen Marketing en de Gemeente Kampen.)

Foto: @Kampeninbeeld

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media