Graag attenderen wij je erop dat er vanuit Hanzesteden Marketing een campagne gaat lopen op de Duitse TripAdvisor. Deze Hanzestedencampagne loopt van: 15 maart – 30 juni 2019. Op deze pagina van TripAdvisor zal veel info staan over de 9 Hanzesteden: Kampen, Zwolle, Hasselt, Deventer, Zutphen, Doesburg, Hattem, Elburg en Harderwijk.

Wij willen je adviseren om zelf ook een campagne via TripAdvisor uit te zetten indien je wilt meeprofiteren van de extra traffic die deze Hanzestedencampagne zal genereren en dat je daardoor zelf zichtbaarder bent. Hierbij het voorbeeld van Sandton IJsselhotel in Deventer: zij hebben een business listing afgenomen bij TripAdvisor. Dan kun je zelf een hotelpagina aanmaken en je info plaatsen. Dit is dus wat de meeste bedrijven hebben. Wil je bijvoorbeeld op de hotelpagina van Deventer hoog in de ranking staan dan kan dan op twee manieren:
  • Zorgen dat er veel goede reviews van je hotel op staan en hoe meer nieuwe positieve reviews hoe beter; dit is dus een organisch proces dus (het hotel kan alleen het plaatsen van positieve reviews stimuleren richting gasten)
  • Je kunt als deelnemend bedrijf zelf campagnes regelen; wil je bijvoorbeeld een periode bovenaan staan op de hotelpagina van Deventer dan kun je dat zelf regelen in het systeem waar je ook de hotelpagina in aangemaakt heb. Je kunt een campagne op ieder gewild moment activeren of deactiveren. Het zijn kosten per click en de clicks worden bijgehouden. Je kunt bijv. aantal af te nemen clicks aangeven. Een campagne kun je dus zelf inregelen.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Vera Doornhegge-Buwalda van Hanzesteden Marketing.

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media