Voor 1200 ziet het landschap bij de monding van de IJssel er anders uit dan tegenwoordig; de IJssel is nog een ondiepe rivier. De plek, waar eens Kampen zal ontstaan, ligt dicht bij het open water van het Almere, ooit ontstaan uit het veel kleinere Flevomeer. Op 14 maart geeft Rob Busser een lezing over de handel op de wateren rondom Kampen. Hij geeft ons inzicht in de duistere tijd voor de Hanzeperiode, waarover nog maar weinig bekend is.

Over de Hanzeperiode van Kampen weten we meer. De bloeitijd van de Hanze lag tussen de 12e en 16e eeuw. Op het hoogtepunt telde het Hanzeverbond 208 steden. Dankzij de handel en nijverheid ontwikkelde Kampen zich, door de gunstige ligging aan de drukbevaren handelsroute, van eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad. Kampen groeide uit tot één van de machtigste en toonaangevende steden van Noordwest- Europa.

Het water heeft Kampen veel gebracht. Door de eeuwen heen zijn inwoners ermee opgegroeid en nog steeds zit het nautische verleden in onze genen. Dat blijkt ook uit het feit dat de huidige commandant van onze zeestrijdkrachten, vice-admiraal Rob Kramer, geboren is in Kampen. Wat weten we eigenlijk van hem?

Nadat hij in 1988 zijn studie bij de Marine afrondde, vervulde hij diverse functies aan boord van schepen met namen van zeehelden die tot de verbeelding spreken. Hij diende op de Hr. Ms. Tromp, Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Witte de With.

Na een aantal functies in het buitenland kwam Kramer in 2006 terug naar Nederland waar hij werd benoemd tot commandant van het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen. Hij leidde het schip in 2008 tijdens de VN-missie in de bescherming van schepen van het Wereldvoedselprogramma tegen Somalische piraterij.

In 2014 werd hij commandant van de Netherlands Maritieme Force, de operationele staf van de Koninklijke Marine. In 2017 werd hij benoemd tot commandant over de Zeestrijdkrachten.

Wie zegt dat wij in Kampen heden ten dage geen zeehelden meer hebben? :)

Ahoy!

(De column Nautisch Kampen is een initiatief van Kampen Marketing en de Gemeente Kampen.)

Foto: Kampen in beeld

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media