Kampen Marketing ontving de door LAgroup opgestelde rapportage over de mogelijkheden voor verzelfstandiging van het Stedelijk Museum Kampen. We hebben met plezier meegewerkt aan dit onderzoek en hierover ook constructieve gesprekken gevoerd met de toenmalige directeur, mevrouw Nysingh. De inhoud van onze reactie zal daarom niet meteen verrassen, maar we onderstrepen graag de kansen die een vernieuwde invulling van het museum volgens ons bieden.

Zonder te diep op de financiële en politieke consequenties in te willen gaan, staat het voor ons inhoudelijk als een paal boven water dat Kampen het meest gebaat is bij de ontwikkeling van een ‘Museum Hanzestad Kampen’ (scenario 1). Zoals ook in de rapportage beschreven, is dit een goede manier om de positionering van Kampen als hartelijke, historische Hanzestad aan het water lading te geven én om meer betalende bezoekers te trekken. Niet alleen voor het museum, maar ook voor de binnenstad, het openbaar vervoer en logiesverstrekkers.

De relatie met de IJsselkogge en de andere Hanzesteden is in het rapport wel benoemd, maar zou van ons nog steviger aangezet mogen worden. Immers: als de IJsselkogge onder de juiste randvoorwaarden als cultuurhistorische attractie voor Kampen kan worden ingezet, wordt dit het primaire bezoekersmotief en kan het museum daarvan meeprofiteren ( niet andersom). Dat is tenminste onze verwachting.

Daarnaast hebben we ook in Hanzesteden verband breed draagvlak gevonden voor de ontwikkeling van een iconische bezoekerslocatie in Kampen als basis voor de (inter)nationale Hanzebeleving. Die kans zouden we graag gezamenlijk willen oppakken.

We zetten ons dan ook graag waar mogelijk en gewenst in, om de uitvoering van scenario 1 te kunnen realiseren.

We hopen dat deze reactie op de rapportage bijdraagt aan een constructieve besluitvorming over de toekomst van het museum en van de stad als cultuurhistorisch icoon.

Wij wensen de betrokkenen veel succes met de te zetten vervolgstappen en zetten graag samen met hen de schouders onder de verdere ontwikkeling van Kampen en haar museale kwaliteiten. Zo zetten we samen Kampen op de kaart!

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media