Tijdens het Kampen Marketing Koffiemomentje op 4 juni hebben Fré Helleman (voorzitter van OVK – de vereniging voor binnenstadsondernemers in Kampen), Jan Troost en Thomas Klaphake (bestuursleden van Kampen Marketing – de citymarketingorganisatie van Kampen) in De Eenhoorn een overeenkomst ondertekend waarmee de coördinatie van binnenstadsevenementen door de OVK wordt overgedragen aan Kampen Marketing. Het is een eerste formele stap in de koers die de organisaties samen willen varen om citymarketing en binnenstad strategisch en structureel aan elkaar te verbinden.


Evenementen
Met de overeenkomst wordt de samenwerking bekrachtigd, die achter de schermen al is begonnen. Komende evenementen die onder de vlag van Kampen Marketing zullen worden georganiseerd zijn de de Kamper Ui(t)dagen, Sinterklaasintocht en een aanhaakactie tijdens Kerst in Oud Kampen 2018. Ondertussen wordt onderzocht hoe de evenementen in 2019 en daarna verder kunnen worden versterkt. Bij het Toeristisch Platform Kampen is bijvoorbeeld al een brainstorm over de Kamper Ui(t)dagen georganiseerd. Voor de daadwerkelijke organisatie van de evenementen maakt Kampen Marketing afspraken met ervaren en betrokken partijen uit de stad zoals Kamper Events, Jacco Swillens en Kerst in Oud Kampen. In de overeenkomst zijn nog geen afspraken vastgelegd over het beheer van hardware zoals de kerstverlichting, maar OVK en Kampen Marketing hebben wel de intentie om deze samenwerking al in 2019 uit te breiden.

Ondernemersfonds
De organisatie en ondersteuning van binnenstadsevenementen wordt gefinancierd uit het ondernemersfonds, dat hiervoor is opgericht en wordt bestuurd door de OVK. De inkomsten van de Stichting Ondernemersfonds Centrum Kampen (STOCK) bestaan uit opbrengsten van de reclamebelasting die de Gemeente Kampen heft in de binnenstad. De manier waarop het Ondernemersfonds na 2018 het beste blijft werken wordt de komende maanden onderzocht, zodat dit najaar een voorstel hiervoor kan worden voorgelegd aan de Gemeenteraad. Over de voortgang hiervan en over de invulling van de evenementen willen OVK en Kampen Marketing de komende tijd binnenstadsondernemers en andere betrokkenen extra actief informeren.

Visitekaartje
De historische binnenstad is het visitekaartje van Kampen, daarom spannen binnenstadsondernemers (winkeliers, horeca, culturele en andere ondernemers), vastgoedeigenaren en Gemeente Kampen (plus Kampen Marketing) zich de komende jaren gezamenlijk in om de kwaliteit en leefbaarheid van de binnenstad verder te versterken. Hiervoor wordt onder meer een stuurgroep Binnenstadsmanagement opgezet en zijn een binnenstadsmanager en een evenementencoördinator aangesteld. Daarnaast organiseren OVK en Kampen Marketing met steun van Gemeente Kampen, Provincie Overijssel, vastgoedeigenaren in de binnenstad en de Stadsbeweging op 20 juni een Stadscafé met als thema ‘Het Beste Idee van Kampen’. Meer informatie hierover is te vinden op www.stadscafekampen.nl.

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media