De stichting Kampen Marketing heeft de resultaten over het afgelopen jaar bekend gemaakt en gepresenteerd aan o.a. het stichtingsbestuur en aan het College van B&W van de Gemeente Kampen. Enkele opvallende punten uit het Jaarverslag 2017:
  • Meer dan 400 relaties zijn bij elkaar gebracht tijdens verschillende bijeenkomsten
  • Het bereik van de website stad.kampen.nl is met 25% gestegen ten opzichte van 2016
  • Kampen Marketing bereikte 247.409 Facebookers per maand, met een piek in juni (Hanzedagen)


Download de presentatie van de Kampen Marketing Resultaten 2017 en neem contact op met Roeland Tameling voor meer informatie.

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media