Nieuws

Je bent van harte welkom

Stadscafé: samen investeren in de binnenstad

Je bent van harte welkom

Op maandagavond 19 november om 19 uur, organiseren de binnenstadspartners het derde stadscafé van Kampen. Tijdens deze avond maken mensen die een goed idee hebben om de binnenstad van Kampen verder te versterken kans op een Stadscheque t.w.v. € 2.500,-. Wethouder Geert Meijering is ook aanwezig, u bent van harte welkom bij Moods & Roots.De kracht van kampen in dataDe initiatiefnemers willen het Stadscafé gebruiken als platform, waar betrokkenen bij de binnenstad participeren, elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen. Ze hebben Patricia Pechini van de Provincie Overijssel gevraagd te vertellen over de data die bekend zijn over Kampen. Om te horen hoe een ondernemer data gebruikt in zijn bedrijf is Klaas Kruithof aanwezig.Van idee naar actieDe Provincie Overijssel stelt Stadscheques beschikbaar ter waarde van € 2.500,- om plannen die aansluiten bij de bedoeling van de Agenda van en voor de Stad (toekomstgerichte en levendige binnenstad) van Kampen waar te maken. Op 19 november wordt er gepitcht over:- een kamper koe souvenir- hoe pak je de leegstand aan in de Binnenstad- het organiseren van inclusiviteit in Kampen- invulling van de Sigaar aan de Botermarkt- Erfgoedchick zoekt samenwerking- 2 jonge ondernemers zoeken ondernemers voor hun flexwerkplekOok zal de uitgave ‘Hanzeborden’ uitgereikt worden. Daarin de acties - die van belang zijn voor een toekomstgerichte en levendige binnenstad – die vanuit het traject Hanzeborden met de samenleving zijn geagendeerd.SamenwerkingOm gezamenlijk uitvoering te geven aan de Agenda van en voor de Stad, zijn in de Stuurgroep Binnenstadsmanagement Kampen diverse werkgroepen. Zo is er een werkgroep ‘Leegstand’, die deze avond gaat pitchen. Ook is er inmiddels een groep mensen bezig met ‘Vergroening en verhoging verblijfskwaliteit Oudestraat’. Wilt u ook graag meedoen om een van de acties mee vorm te geven dan bent u van harte welkom zich te melden tijdens het Stadscafé.Iedereen welkomAlle mensen die nieuwsgierig zijn naar de pitches, zelf plannen hebben of op een andere manier betrokken zijn bij de binnenstad van Kampen, zijn welkom vanaf 18.45 uur, de bijeenkomst start om 19.00 uur. Deelname is gratis, iedereen kan zich online aanmelden via www.stadscafekampen.nl.
Lees verder

Je bent van harte welkom

Het beste idee van Kampen

Je bent van harte welkom

Je bent van harte welkom bij het Stadscafé Kampen als deelnemer aan de pitches voor ‘Het beste idee van Kampen’ ... of als belangstellend publiek!  Wil je de binnenstad met een nieuwe attractie op de kaart zetten?  Heb je een goed idee voor een leegstaand pand in de binnenstad?  Kortom, heb jij een goed idee om jouw stad extra aantrekkelijk te maken, een plek waar je graag wil zijn? Kom dan naar het stadscafé en pitch jouw idee. Als je wint, is de kans groot datje je idee kunt uitvoeren.Aanmelden om te pitchen kan via l.zaaijer@kampen.nl. Of neem voor meerinformatie eerst contact op met binnenstadsmanager Aukje Grouwstra via(06) 21666767 / aukje@binnenstadsmanagerkampen.nl. Deelname is gratis voor bewoners, winkeliers, horeca ondernemers,vastgoedeigenaren, en alle andere betrokkenen bij de binnenstad van Kampen.Online aanmelden wordt op prijs gesteld.LOCATIE: Moods & Roots, Buiten Nieuwstraat 4, 8261 AV KampenGASTSPREKER: Patricia Pechini over consumentendata voor de binnenstad vanKampen: Hoe kun je die data voor jou laten werken?Meer info en aanmelden:https://www.eventbrite.nl/e/tickets-stadscafe-kampen-19-november-het-beste-idee-van-kampen-52080338695
Lees verder

Loco-burgemeester eert Weerman van Kampen

Record TV-bereik Kampen dankzij fotograaf Jan van der Kolk

Loco-burgemeester eert Weerman van Kampen

Irma van der Sloot, loco-burgemeester van de Gemeente Kampen, heeft amateurfotograaf Jan van der Kolk de eretitel ‘Weerman van Kampen’ toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de promotie van de stad. Van der Kolk heeft er namelijk voor gezorgd, dat meer dan 500 maal een mooie foto van Kampen in beeld is gekomen tijdens de weerberichten op o.a. het NOS Journaal. Er zijn maar weinig steden die zoveel aandacht hebben gekregen op het journaal en daarvoor kreeg de fotograaf -die overigens familie is van toenmalig weerman Jan Pelleboer- alle lof toegezwaaid tijdens een bijeenkomst met evenementenorganisatoren.VrijwilligersDe stichting Kampen Marketing is verantwoordelijk voor de citymarketing van de stad en koestert de samenwerking met ambassadeurs van de stad. Jan van der Kolk vervult in dat opzicht een voorbeeldfunctie, net als de andere fotografen die zich belangeloos inzetten voor de promotie van Kampen. Daarnaast zijn tientallen vrijwilligers actief om Kampen op de kaart te zetten als hartelijke Hanzestad aan het water. De een als fotograaf, de ander als gastheer of gastvrouw, evenementenorganisator, bestuurder of als medewerker bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne. Hun inzet is van onschatbare waarde, aldus de loco-burgemeester.EvenementenTijdens de bijeenkomst maakte Coen van Mierlo (voorzitter van het Evenementen Platform Kampen, een onderdeel van Kampen Marketing), ook bekend dat in totaal voor ruim een miljoen euro aan evenementensubsidies is aangevraagd door 21 organisatoren. Het beschikbare evenementenbudget is ongeveer een ton, dus het EPK zal hierin scherpe keuzes moeten maken. Uiterlijk 1 december wordt bekend gemaakt hoe de evenementensubsidies precies worden verdeeld.Bijgevoegd: Foto Roeland Tameling en Irma van der Sloot eren Jan van der Kolk, gemaakt door Hester Timmerman. Via https://wetransfer.com/downloads/2a2c2992c970c464601b2a52fe8ec90720181102082745/2c2a4f  zijn foto’s te downloaden van Sander van der Kolk, professioneel fotograaf en zoon van Jan.
Lees verder

Nieuws

Kamper evenementen kiezen voor kwaliteit

Nieuws

Op 1 november werden de organisatoren van evenementen in Kampen aan boord van de Veerman van Kampen geïnformeerd over de uitkomsten van de grootschalige evaluatie van evenementen die in de afgelopen maanden door het bureau Eventbroker is uitgevoerd.Ruim 50 betrokkenen bij evenementen in Kampen zijn geïnterviewd. Op deze wijze werd informatie verzameld over de gang van zaken rondom de organisatie van evenementen. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Kampen naar aanleiding van de Internationale Hanzedagen, die in 2017 in Kampen plaatsvonden. De positieve samenwerking, het enthousiasme en de flow die tijdens de Hanzedagen door alle betrokkenen gevoeld werd, willen we vasthouden. Het evaluatierapport geeft 10 aanbevelingen om dit doel te bereiken.De aanbevelingen variëren van aandachtspunten ten aanzien van handhaving tot het vrijmaken van meer geld voor evenementen. Ook het bieden van mogelijkheden om organisaties te verbinden en het vormen van een kennisplatform worden als verbeteropties genoemd. Eventbroker heeft de aanbevelingen verdeeld over een aantal organisaties die vervolgstappen zouden moeten nemen. Zowel de gemeente Kampen als Kampen Marketing, het EPK, de organisatoren en de Kamper ondernemers krijgen in het rapport acties toebedeeld.Wethouder Geert Meijering: “Wij gaan, nu de aanbevelingen uitgewerkt zijn, aan de slag om te kijken wat wij als gemeente Kampen kunnen doen. Kampen heeft fantastische evenementen die het verdienen om zo goed mogelijk gefaciliteerd te worden. Daar willen we samen met alle partijen de schouders onder zetten”.Het rapport is te downloaden via deze link
Lees verder

Ondernemers worden in het zonnetje gezet

Kampen introduceert Mobiele Felicitatie Eenheid

Ondernemers worden in het zonnetje gezet

Een Hartelijke Hanzestad. Dat wil Kampen zijn voor haar inwoners en de bezoekers en natuurlijk ook voor de bedrijven in de gemeente Kampen. Daarom is op 5 november de Mobiele Felicitatie Eenheid (MFE) opgestart. De MFE staat onder leiding van wethouder Geert Meijering en bestaat uit gastheren, gastvrouwen en andere medewerkers van Kampen Marketing. De MFE komt op verzoek langs bij ondernemingen waar iets te vieren valt. Een jubileum, een gewonnen prijs of een bijzonder succes bijvoorbeeld.MFEVia www.bedrijveninkampen.nl/mfe kunnen ondernemers die de MFE op bezoek willen hebben zich gratis aanmelden. Maandelijks wordt minstens één inzending geselecteerd voor een bezoek van de MFE. Inclusief de wethouder Economische Zaken, een grote feestboog, drankjes voor het personeel van de feestende onderneming en natuurlijk aandacht in de regionale media.CitymarketingDe MFE is een initiatief van Kampen Marketing in samenwerking met de Gemeente Kampen en ondernemerskoepel De Hanze. Hiermee willen we ondernemers die gekozen hebben voor Kampen, belonen en bedanken. En natuurlijk willen we hiermee bewijzen dat Kampen hartelijk is voor ondernemende organisaties. Met als uitgangspunt: “nieuwe ondernemers zijn van harte welkom, maar we koesteren vooral ook onze bestaande klanten!”
Lees verder

Iedere jonge mantelzorger een Kampen Kadobon!

Als je tussen de 6-18 jaar bent en er thuis iemand ziek, beperkt of verslaafd is, ben je een jonge mantelzorger. Misschien hoef jij als jonge mantelzorger zelf geen zorgtaken uit te voeren thuis, of misschien juist wel. Vaak heb je meer zorgen dan anderen van jouw leeftijd. Over degene die ziek is, of over jezelf. Het is hoe dan ook lang niet altijd gemakkelijk om in een gezin te wonen waar zorg nodig is voor één van jouw familieleden. Het Steunpunt Mantelzorg in Kampen organiseert daarom een activiteit speciaal voor jou. Op zaterdag 10 november gaan jullie genieten van een echte High Tea in de binnenstad van Kampen. Hiervoor kunnen jonge mantelzorgers vanaf 9 jaar zich opgeven, t/m 1 november 2018. Op zaterdag 24 november gaat de 12+ groep iets spannends doen met Kamper Events. Het moet nog even geheimblijven. Begin november wordt het bekend gemaakt. Je kunt je hiervoor opgeven t/m 20 november. Voor alle jonge mantelzorgers in de gemeente Kampen kan verder t/m 17 november 2018 een Kampen Kadobon worden aangevraagd. Die heeft een waarde van 15 euro. Ga naar https://stad.kampen.nl/nl/nieuws/16931-kampen-kado-2.html voor meer informatie over de Kampen Kadobon. Als je ingeschreven bent bij het Steunpunt Mantelzorg in Kampen ontvang je automatisch bericht wanneer je de cadeaubon kunt afhalen. Voor meer informatie of inschrijven als jonge mantelzorgen kun je ons bellen of mailen. Dit kan via al.sikkema@welzijnkampen.nl of 0384691500. Het opgeven voor de activiteiten of de Kamper Kadobon kan ook via bovenstaand e-mailadres en telefoonnummer.
Lees verder

Nieuwe ARA-training: Basiskennis online marketing Duisland

Beste regioambassadeur,Samen met Euregio en de collega’s van Marketing Oost hebben we een nieuwe marketingcursus voor regioambassadeur.nl ontwikkeld: basiskennis ‘online marketing in Duitsland’. Dat Duitsers verschillend zijn van Nederlanders zien en merken we vaak genoeg. Maar op welke manier kun je ze online nou het beste raken, inspireren en motiveren om te gaan boeken? In de nieuwe training word je meegenomen langs de belangrijkste verschillen. En doe je basiskennis op over de manier hoe je het beste je online marketing gericht op Duitsers vorm kunt geven. Je krijgt praktische voorbeelden, met tussendoor telkens oefenvragen.De cursus is bedoeld voor marketingmedewerkers en eigenaren van het toeristisch bedrijfsleven die marketingactiviteiten op de Duitse markt uitvoeren of dat willen gaan doen. Met de toets aan het einde van de training wordt je kennis getest. Bij voldoende resultaat behaal je een kenniscertificaat. Voor het volgen van de cursus kun je met je accountgegevens inloggen op www.regioambassadeur.nl. Ben je je inloggegevens kwijt? Geen probleem, je kunt ze snel en makkelijk opvragen. Denk je overigens dat de training ook interessant is voor je collega’s? Speel dit bericht dan aan hen door!Veel succes met de training!
Lees verder

Russen en Chinezen in Kampen

Op 9 oktober vond de eerste HollandCity Global Travel Trade Show in de Hanzestad Zwolle plaats. Het doel van het meerdaagse evenement was om Nederland (en Kampen in het bijzonder natuurlijk) bij internationale reisorganisaties op de kaart te zetten als inspirerende reisbestemming. Naast de 105 internationale touroperators waren er ook 75 organisaties uit de toeristische sector aanwezig, zoals musea, hotels, attracties, evenementen locaties en restaurants.Op dinsdag was Kampen aanwezig bij de meet & greet-sessies, waarbij één-op-één afspraken tussen de reisorganisaties en de Nederlandse reisindustrie plaatsvonden. Op woensdag werden er zogenaamde familiarisation trips georganiseerd: reisorganisaties bezoeken diverse plekken in Nederland en maken kennis met het reisaanbod in Nederland. Zo kwamen tientallen Russische en Chinese touroperators naar Kampen om te kijken of dit voor hun reisorganisaties een interessante bestemming kan zijn.Wel handig dat Kampen Marketing ook een Welkom in Hanzestad brochure heeft in het Nederlands, Duits en Engels, maar ook in het Chinees!Wil je weten hoe onze bezoekers zich hebben vermaakt in Kampen? Lees dan het verslag van Reinier de Wit, die namens Kampen Marketing de ontvangst coördineerde.
Lees verder

Uitnodiging Hartelijk in het Duits

Beste mensen,Iedereen die als gastvrouw of gastheer, medewerker van de Tourist Info of op andere wijze Duitse gasten in Kampen te woord staat is van harte welkom om mee te doen aan twee workshops die Kampen Marketing organiseert.De tweedelige workshop ‘Hartelijk in het Duits’ omvat twee avonden van ca. 1,5 uur. Ze worden verzorgd door Karin Lubs. Tijdens de eerste sessie worden cultuurverschillen belicht en de daaruit vooruitkomende speerpunten in de dienstverlening aan Duitse gasten. De Duitse taal is, naast goede service, één van deze belangrijke speerpunten. In de eerste sessie worden basisuitdrukkingen en –zinnen besproken en geoefend.Inhoud sessie 1 belangrijke cultuurverschillen bij het ontvangen van Duitse gasten speerpunten voor service aan Duitse gasten speerpunt taal klassieke blunders begroeting en afscheid kleine beleefdheidsuitdrukkingen klantvriendelijk nee zeggen getallen, data, tijden, weekdagen e.d. als je het even niet begrijpt Inhoud sessie 2 korte herhaling taalelementen van sessie 1 de weg beschrijven tips geven voor bezienswaardigheden, uitjes e.d. de VVV-producten aan de man brengen een betaling afhandelen aan de telefoon NAW-gegevens opvragen spellen in het Duits De sessies vinden plaats op woensdagavond 31 oktober en woensdagavond 14 november 2018 vanaf 19.30 uur (19.00 uur zaal open) in het stadhuis van Kampen.Ze worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel als onderdeel van ons programma om het nautische culturele profiel van Kampen te versterken.Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Als je je via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-hartelijk-in-het-duits-51195604431  aanmeldt voor de sessie op 31 oktober vertrouwen we erop dat je ook 14 november van de partij bent.warme Hanze Begrüßung und vergessen Sie nicht, sich anzumelden,Roeland Tameling & Jan TroostKampen Marketing
Lees verder

Meld je aan!

Inspiratiesessie Hanzesteden

Meld je aan!

Benieuwd naar de eerste resultaten van de Hanzestedencampagne in 2018?En wat zijn de plannen voor de promotie van de Hanzesteden in Duitsland en Vlaanderen in 2019?Hoe gaan we na 2019 verder met de Hanzestedenlijn promotie?We vertellen u er graag meer over tijdens de Inspiratiesessie Hanzesteden op 16 oktober in Harderwijk!Deze uitnodiging is bedoeld voor alle geïnteresseerde ondernemers, marketeers, VVV medewerkers, overheden en andere belangstellenden.Programma13.30 uurOntvangst met koffie en thee en een Harderwijker Heerlijkheid14.00 uurWelkom en korte introductie Hanzestedenlijn door Bastiaan Overeem, Visit Veluwe – RBT KAN14.05 uurTerugblik 2018 internationale marktbewerking door Elizabeth Stoit, Hanzesteden Marketing14.20 uurPresentatie plan 2019 door Veerle Hellemans, NBTC België en Natalie Polozeck, NBTC Duitsland. Toelichting participatiemogelijkheden marketingactiviteiten15.00 uurKoffie break15.20 uurInleiding voortzetting Hanzestedenlijn na 2019 door Jacqueline Lijs, NBTC Holland Marketing15.30 uurBrainstorm: Hoe maken we van de Hanzesteden de ultieme bestemming voor een weekend weg voor de komende 10 jaren! Natuurlijk heeft u daar ideeën over...Kunnen we bestaande evenementen verder doorontwikkelen? Hebben we nieuwe trekkers van formaat nodig? Een nieuw museum?? Een Hanzeattractiepark? Een Hanze experience? We horen het graag van u op 16 oktober!16.45 uurTerugkoppeling vanuit de groepen17.00 uurNog even napraten met elkaar onder het genot van een hapje en een drankjeLocatie:Hotel BaarsSmeepoortstraat 523841 EJ Harderwijkwww.hotelbaars.nlMeld je aan via:https://mailchi.mp/hanzestedenmarketing/inspiratiesessie?utm_source=Hanzesteden+Zakelijk&utm_campaign=b6f8c77aa6-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_01_10_33&utm_medium=email&utm_term=0_4d99516079-b6f8c77aa6-151870385&mc_cid=b6f8c77aa6&mc_eid=9f112f09a6
Lees verder

Het is eindelijk zover

Kampen goody bags

Het is eindelijk zover

Eindelijk is het zover, de Goody Bag is klaar en kan worden gebruikt.De eerste set tassen krijgen vrijetijdsondernemers in Kampen gratis en voor niets. Als je in de toekomst wil bijbestellen kan dat via Tourist Informatie in de Stadskazerne.Op de tas zie je iconen van Kampen, en het logo. Verder geen verwijzing naar Kampen. Zo is de tas ook voor de buitenlandse bezoeker te lezen. Het is juist de bedoeling dat mensen die de tas krijgen ambassadeur worden van onze stad en dan aan anderen uitleggen wat het voor tas is. We hebben de tassen voorzien van wat algemeen informatiemateriaal. Graag nodigen we je uit daar informatie en goodies voor de promotie van je eigen organisatie aan toe te voegen.Je bent vrij om de tasjes weg te geven aan jullie gasten en bezoekers of de tasjes te verkopen. De richtprijs voor de verkoop is € 2,50 per stuk.Tassen bijbestellen kan altijd. Via Touristinformationstadskazerne@gmail.com of bij de ambassadeurs in de Tourist Info in De Stadskazerne. De kosten hiervan zijn € 1,25 bij een minimale oplage van 50 stuks. De eerste serie is blauw met rode opdruk. Volgende series zullen een andere kleurstelling hebben.In De Stadskazerne ligt een set Kampen Goody Bags voor je klaar. De Tourist Information is open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 16.00 uur. In de wintermaanden van 11:00 tot 15:00.Meer info via Roeland Tameling of Jan Troost, 06-14125566
Lees verder

Doe mee!

Inspiratiesessie Hanzesteden

Doe mee!

Save the date: Inspiratiesessie Hanzesteden 16 oktober 2018 14.00-17.00 uurWil jij als Kampenaar betrokken zijn met het op de kaart zetten van de Hanzesteden? Dan is dit jouw kans. Wat hebben we afgelopen tijd bereikt met marketing van de Hanzesteden? Wat gaan we in 2019 doen aan marketing in Duitsland en Vlaanderen? Waar kan ik als ondernemer aan meedoen in 2019? Hoe willen we dat een Blockbuster Hanze er in 2022 komt uit te zien? Wil je je Hanzenetwerk versterken? Kom op 16 oktober om 14.00 uur naar Hanzestad Harderwijk dan gaan we er mee aan de slag! (exacte locatie en de officiële uitnodiging volgt nog). We houden je op deze website op de hoogte. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven op de nieuwsbrief van Hanzesteden Marketing via Marketing Oost   Hanzesteden Marketing is onderdeel van Marketing Oost en heeft als doel om de negen Hanzesteden (Hasselt, Zwolle, Kampen, Hattem, Deventer, Zutphen, Doesburg, Harderwijk en Elburg) toeristisch te vermarkten op het thema Hanze.
Lees verder

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media