Om Kampen op een leuke manier te leren kennen!

Fris welkomtasje voor nieuwe inwoners

Om Kampen op een leuke manier te leren kennen!

Om Kampen op een leuke manier te leren kennen, krijgen alle nieuwe inwoners vanaf nu allemaal een koel tasje met inhoud. Daarnaast worden de verse Kampenaren ook uitgenodigd om naar de site www.wenseninkampen.nl te gaan. Daar mogen ze namelijk een wens doen. De stichting Kampen Partners doet vervolgens haar best deze wensen in vervulling te laten gaan. Onder het motto: “welkom in Kampen, hier komen je wensen uit!” 

Koele tas voor warm welkom De tas wordt persoonlijk bezorgd bij nieuwe inwoners aan huis, maar ook mensen die het afgelopen halfjaar in Kampen zijn gaan wonen mogen een welkomtas met inhoud ontvangen. Aanvragen kan eenvoudig via een mailtje aan administratie@kampenpartners.nl. Naast o.a. vrolijke bumperstickers, sfeervolle ansichtkaarten en gratis tickets voor het Stedelijk Museum Kampen bevat de koele tas ook een wenskaart.
Wenskaart De ontvangers kunnen met de wenskaart uit de koeltas aangeven hoe zij de gemeente Kampen willen ontdekken. Zoals de burgemeester in zijn welkomsbrief schrijft: “Geef aan wat uw wens is en wij gaan er alles aan doen om dit mogelijk te maken.” Te denken valt onder meer aan abseilen van een hoogtepunt in Kampen, een dag meelopen met de brandweer, politie of vuilnisman of romantisch dineren met Miss of Mister Kampen. Daarnaast mag je zelf ook wensen bedenken en indienen via www.wenseninkampen.nl.

Op sleeptouw Naast dit nieuwe initiatief kunnen mensen ook nog steeds mee op sleeptouw met ervaren Kampenaren. Ze gaan dan samen wandelen, fietsen of steppen langs plekken die voor hen leuk of interessant zijn. Zo leren ze hun omgeving en de inwoners van Kampen beter kennen. Deze actie geldt ook voor mensen die een nieuwe baan in Kampen hebben gekregen. Gratis aanmelden voor deze sleeptouw tours kan via www.welkominkampen.nl. 
Lees verder!

tijdens Ontmoetingsfestival

Stadscafé over gastvrijheid

11 oktober bekendmaking hartelijkste binnenstadsondernemer Maandagavond 11 oktober wordt tijdens het Stadscafé bekendgemaakt welke winkelier of horecaondernemer in de binnenstad van Kampen door het publiek is beoordeeld als de meest hartelijke onderneming van de stad. Daarnaast worden drie plannen gepresenteerd waarmee Kampen de hartelijkste Hanzestad van de wereld moet worden. Dit Stadscafé is onderdeel van het Ontmoetingsfestival Kampen, dat in het kader van Kampen All Inclusive wordt georganiseerd. Mystery visits In de maanden juli, augustus en september hebben ruim 50 vrijwilligers uit Kampen en omgeving als ‘mystery visitors’ een bezoekje gebracht aan alle ondernemers die zijn aangesloten bij de BOK (Binnenstads Ondernemers Kampen). Ze hebben meer dan 100 beoordelingen ingeleverd over de toegankelijkheid en gastvrijheid van de bezochte bedrijven. Op basis van hun rapportages wordt de ‘hartelijkste ondernemer van Kampen’ geselecteerd en op 11 oktober in de Stadskazerne bekend gemaakt. Pitches Tijdens het Stadscafé worden verschillende voorstellen gepresenteerd om de binnenstad nog hartelijker te maken voor iedereen. Een deskundige jury kiest het beste idee dat wordt beloond met een geldbedrag van maximaal € 2.500,-. De jury wordt geleid door Hendrik Jan Houtsma, voorzitter van het Kampen All Inclusive Comité van Aanbeveling.   Aanmelden Binnenstadsondernemers en andere betrokkenen bij de ambitie om Kampen de hartelijkste Hanzestad ter wereld te maken zijn van harte welkom op 11 oktober vanaf 19.30 uur. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar aanmelden via www.kampenallinclusive.nl/stadscafe is mede vanwege de coronaregels verplicht. Het Stadscafé is een initiatief van de Stuurgroep Binnenstadsmanagement van de stichting Kampen Partners. De Gemeente Kampen en de Stadsbeweging van de Provincie Overijssel dragen hier ook aan bij....
Lees verder!

Vanaf vandaag beschikbaar!

Subsidie voor Heropeningsinitiatieven

Verenigingen, stichtingen, organisaties en samenwerkingsverbanden kunnen (financiële) ondersteuning vragen voor het organiseren van initiatieven, activiteiten en kleine evenementen. Dit in het kader van het in mei vastgestelde Heropeningsplan waarvoor vandaag de Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds is vastgesteld. Hiermee worden activiteiten ondersteund waarmee de Kamper samenleving wordt uitgenodigd tot ontmoeten. Het weer herstellen van sociale samenhang van Kampen én het stimuleren van omzet, nieuwe leden en betrokkenheid gaan in deze subsidieregeling hand in hand.De Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds wil zoveel mogelijk onderdelen van samenleving die als gevolg van corona lange tijd geheel of gedeeltelijk gesloten waren, met elkaar verbinden. Vanuit deze verbinding wordt ruimte geboden om dingen te gaan organiseren voor de inwoners van Kampen. Bijvoorbeeld nieuwe kleine evenementen waarmee de stad weer langzaam tot leven kan komen, zowel voor inwoners als bezoekers, opendeur festiviteiten waarmee de verenigingen hun leden weer kunnen verwelkomen of een spelletjesmiddag in de dorpshuizen en wijkcentra, die na lange tijd ook weer open mogen.Het gemeentebestuur heeft eerder al € 540.000,-- ter beschikking gesteld, een tientje voor iedere inwoner, om de maatregelen uit het Heropeningsplan uit te voeren. Voor de subsidieregeling wordt € 300.000,-- uitgetrokken. Deze wordt verdeeld in 4 tranches van € 75.000,-- Een tranche duurt ongeveer vier maanden. Hiermee worden de activiteiten en de initiatieven, maar ook de aanvraagperioden uitgesmeerd tot eind 2022!We nodigen potentiele aanvragers uit de hele gemeente Kampen uit om met leuke voorstellen te komen waarmee ontmoetingen worden gestimuleerd en waaraan veel Kampenaren kunnen meedoen. Voor een voorstel kan € 500,-- tot maximaal € 5000,-- subsidie worden aangevraagd. Voor meer informatie over het aanvraagproces is het goed om de site www.heropeningsfonds.nl in de gaten te houden. Uiterlijk half juli zijn de aanvraagformulieren hierop beschikbaar. Er is bovendien hulp en overleg mogelijk over de aanvragen. De Evenementencoördinator van Kampen, zal hierbij ondersteuning bieden. De aanvragen worden beoordeeld door een team met daarin vertegenwoordigers van Cultureel Kampen (Sambiq), Kampen Partners, Welzijn Kampen en de gemeente Kampen. Als er voldoende aanvragen zijn stelt dit team wekelijks een advies op over de aanvragen. De gemeente neemt de uiteindelijke beslissing, waarna Kampen Partners de communicatie met de aanvragers weer zal oppakken.Wethouder Albert Hotland: “Op deze manier kunnen we ondernemers en organisaties snel en adequaat bedienen in hun vraag naar ondersteuning. Zo doen we er alles aan om de stad weer snel tot leven te brengen.” Wethouder Geert Meiiering vult aan: “Voor deze subsidieregeling is er intensief samengewerkt met partners in de stad. Laat dit een uitnodiging en de inspiratie zijn voor veel organisaties en ondernemingen uit de samenleving voor het nemen van initiatieven en het doen van aanvragen. Ik zal het straks als inwoner van Kampen met veel belangstelling blijven volgen! “...
Lees verder!

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media