Een mogelijke Hanze Experience draagt bij aan 'reason to travel' naar het oosten van Nederland

Hanze Experience in Kampen?

In het oosten van Nederland is meer ‘reason to travel’ nodig om bezoekers te trekken, ook na de coronaperiode. Een van de manieren daarvoor is de ontwikkeling van een Hanze Experience, met de IJsselkogge als stralend middelpunt hiervan. Dat is goed voor de werkgelegenheid, voor onze economie en hiermee kunnen we het voorzieningenniveau op peil houden. Want bezoekers betalen ook mee aan openbaar vervoer, parkeervoorzieningen en ons cultureel erfgoed. Een samenwerkingsverband met Hanzesteden Marketing, Kampen Partners en de gemeente Kampen is daarom enkele maanden geleden een haalbaarheidsstudie gestart om de Hanzesteden te versterken als cultuur erfgoed bestemming. Een verkenning naar een internationale Hanze Experience waarbij de inzet van de IJsselkogge als icoon van het Hanzeverleden onderzocht wordt. Een mogelijke Hanze Experience moet bijdragen aan de ambitie om de Hanzesteden door te ontwikkelen tot een duurzame jaarrond cultuurerfgoed bestemming waar men in de Hanzesteden trots op is. Deze ambitie is geformuleerd in ‘Perspectief Hanzesteden 2020-2025’, de visie van en voor de Hanzesteden om de komende jaren in te spelen op de veranderende rol van toerisme. In het Perspectief Hanzesteden is aangegeven dat in het oosten van Nederland meer ‘reasons to travel’ nodig zijn om bezoekers te trekken. Het Hanzeverhaal is een sterk verhaal en een Hanze Experience van nationaal en internationaal belang in of rond een van de Hanzesteden lijkt een interessante optie om verder te verkennen. Het zal je niet verrassen, maar ik denk dat Kampen de beste plek is voor zo’n experience: Kampen is de trotse bakermat van de Hanze Experience We hebben het initiatief genomen voor dit onderzoek. Inwoners hebben genoten van de gelichte IJsselkogge, willen dit graag delen en steken al veel energie in dit project. Met veel enthousiasme overigens. Verborgen parel: potentie voor synergie met binnenstad, Koggewerf en regio en veel open mogelijkheden! De experience past in ons toekomstbeeld van Kampen waarin we veel meer in willen zetten op ervaringen, beleving van alle aspecten van onze stad: Middeleeuwse binnenstad, omringd door water met een prachtig achterland! Kampen: officieel erkend als ‘Nautische Hanzestad’ Er is enthousiasme, energie en we zijn trots op ons Hanzeverleden. Natuurlijk onder de vlag van Hanzesteden Marketing én passend bij NBTC Holland City strategie (spreiding in plaats en tijd). Onze kogges liggen letterlijk klaar voor de Hanze Experience We hebben de varende Kamper Kogge én de opgedoken originele IJsselkogge. The place to start aan de IJssel én de Zuiderzee Kampen heeft het geluk van een unieke en strategische ligging. Historisch, ten opzichte van andere Hanzesteden en bezoekers én actueel met goede ontsluiting naar alle windstreken. Kortom: ze zouden wel gek zijn als ze niet voor Kampen kiezen! Natuurlijk zijn er nog veel uitdagingen onderweg. We hebben nu economische tegenwind en zorgen over vandaag en morgen. Maar juist daarom moeten we vasthouden aan onze ambitie voor de toekomst. Door scherp aan de wind te zeilen, als een gezamenlijke handelsvloot met andere Hanzesteden samen te reizen en koers te houden. Ik wens Kampen, de Hanzesteden en Oost-Nederland een behouden vaart!...
Lees verder!

Bericht van Marketing Oost over stijging naamsbekendheid Nederlandse Hanzesteden

Naamsbekendheid Nederlandse Hanzesteden fors gestegen

De negen Hanzesteden in Oost-Nederland zijn flink in bekendheid gestegen, zowel binnen Nederland als bij onze Ooster- en Zuiderburen. De geholpen naamsbekendheid binnen Nederland steeg van 76% naar 86%. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het samenwerkingsverband Hanzesteden is uitgevoerd. De bekendheid van Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en Zwolle is ten opzichte van het eerste onderzoek in 2016/2017 significant toegenomen. Een mooi resultaat in het jaar dat het samenwerkingsverband 25 jaar bestaat.  In Duitsland is de bekendheid van de Nederlandse Hanzesteden sterk gestegen. In 2016/2017 gaf 40% van de ondervraagden aan bekend te zijn met de Hanzesteden, in 2019/2020 is dit percentage gestegen naar 55%. In België steeg de naamsbekendheid van 28% naar 38%. Ook de bezoekintentie van de Vlaming en Duitse toerist is gestegen, gemiddeld met 5% ten opzichte van drie jaar geleden. Volgens Elizabeth Stoit, programmamanager van het samenwerkingsverband Hanzesteden, is daar een logische verklaring voor: “De afgelopen jaren is actief campagne gevoerd in Vlaanderen en het westelijk deel van Duitsland. Grotere Hanzesteden als Zwolle en Deventer waren daar al goed bekend en je ziet dat toeristen de andere steden beter weten te vinden.” Stoit is er trots op dat ook de Nederlander steeds beter weet wat een Hanzestad is: “Dat is de Hanze ook waard. De steden in het Oosten van het land zijn geworden tot wat ze nu zijn dankzij de handel in de Hanzetijd. Het heeft veel welvaart gebracht en is een belangrijk deel van onze nationale geschiedenis.”   Bewonersonderzoek Eind 2019 is ook een inwonersonderzoek in de Hanzesteden uitgevoerd door I&O Research. Hieruit blijkt dat bewoners het toerisme steunen en dit overwegend positief ervaren. Ze zijn ook trots op hun Hanzestad en geven deze een score van 3,9 op een schaal van 5. Dat de extra stroom aan bezoekers ook persoonlijk voordeel oplevert voor de eigen inwoners is minder bekend (1,8 op schaal van 5). “Daar valt winst te behalen in de komende jaren”, bevestigt Stoit. “Het toerisme draagt bij aan de levendigheid en het voorzieningenniveau van de stad. Winkels en horecagelegenheden hebben het zwaar zonder de extra bezoekers. We willen daar extra aandacht aan besteden.” Zilveren jubileum De positieve cijfers vallen mooi samen met het 25-jarig bestaan van het samenwerkingsverband Hanzesteden. Daarmee is het het langstlopende toeristische samenwerkingsverband in Nederland op de VVV na. Anouk van Eekelen, manager Destination Development bij NBTC: “We zijn blij te horen dat de Hanzesteden populairder zijn geworden bij onze Ooster- en Zuiderburen. Samen met de negen Hanzesteden gaan we de komende periode verder concrete invulling geven aan Perspectief Hanzesteden 2020-2025. Deze nieuwe visie op toerisme heeft als doel dat iedere Hanzestedeling profiteert van toerisme: bewoners, bezoekers en bedrijven in de brede Hanzeregio. We werken er hard aan om de Hanzesteden jaarrond ‘cultureel erfgoed hotspot’ te maken, waar de Hanzesteden met recht trots op zijn. Als leefgebied voor bewoners, als marktgebied voor bedrijven én als topbestemming voor toeristen, van binnen en buiten de grenzen.” Het samenwerkingsverband Hanzesteden bestaat uit een samenwerking tussen de Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen, Zwolle en hun marketingorganisaties, de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, NBTC Holland Marketing, ondernemers en overige Hanze betrokkenen....
Lees verder!

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media